Rapport

Klimaateffect van duurzame bedrijfsvoering Rijk

Het Rijk treft maatregelen om de milieubelasting van haar inkoop te verminderen. In de jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk wil zij meer inzicht geven in de milieuwinst van enkele concrete maatregelen.

CE Delft heeft een schatting gemaakt van de CO2-emissiereductie van zes concrete MVI-maatregelen van het Rijk. Daarmee ontstaat inzicht in de orde van grootte van de besparingen.

Qua ordegrootte is met de inkoop van elektriciteit de meeste CO2-emissiereductie behaald (47.000 ton CO2-eq.). Bij elektriciteit geldt wel sterk de discussie of de inkoop door het Rijk tot extra productie van groene stroom in Nederland heeft geleid en welk gedeelte van de winst aan het Rijk kan worden toegerekend.
Een voorzichtige benadering met economische allocatie (10% van de winst wordt toegerekend aan het Rijk) laat echter nog steeds zien dat inkoop van groene stroom het meeste heeft opgeleverd. Daarna volgen drie activiteiten waarbij het gaat om hergebruik van materiaal en producten:

  1. Retourstroom bedrijfskleding: Inzameling, sortering en hergebruik van gebruikte bedrijfskleding en uitrusting, in plaats van aanschaf van nieuwe producten. Besparing gerealiseerd in 2016 door het ministerie van Defensie (1.975 ton CO2-eq.).
  2. Afgedankte kleding recyclen: Inzet van afgedankte kleding voor dekens, in plaats van het gebruiken van nieuwe grondstoffen. Besparing gerealiseerd in 2016 door het ministerie van Defensie (1.081 ton CO2-eq.).
  3. Rijksmarktplaats: Aanschaf van tweedehands meubilair via de Rijksmarktplaats. Besparing berekend op basis van de minimale winst in 2017 door tien ministeries (323 ton CO2-eq.).

Tot slot zijn twee pilot cases berekend voor inkoop van duurzame grondstoffen:

  1. Gerecycled katoen: Inkoop van handdoeken, washandjes en overalls met gerecycled katoen. Besparing gerealiseerd in 2016 door het ministerie van Defensie (25 ton CO2-eq.).
  2. Duurzame lunches: Bestellen van een speciaal samengestelde ‘duurzame’ lunch, in plaats van een conventionele lunch. Besparing gerealiseerd van januari tot juni 2017 op twee locaties. Het gaat om een klein deel van alle bestelde vergaderlunches. (6,6 ton CO2-eq.).