Rapport

Kostencurves asfalt 2019 RWS

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) opgesteld. Dit vanuit de ambitie om als grote opdrachtgever van infraprojecten in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Om RWS te ondersteunen heeft CE Delft in 2019, 2020 en 2021 meerdere onderzoeken uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in de mogelijkheden om milieu-impacts de komende 10 jaar te verlagen.

In 2019 hebben we samen met TNO kostencurves voor de toepassing van asfaltinnovaties door RWS opgesteld. De kostencurves laten zien hoe asfaltinnovaties de komende 10 jaar op het areaal van RWS kunnen worden ingezet, om de klimaatimpact (CO2-eq.-emissies) en MilieuKostenIndicator-waarde (€ MKI) van het asfalt dat RWS toepast zo kosteneffectief mogelijk te verlagen.

Daarnaast zijn analyses uitgevoerd naar de klimaatimpact van beton in Nederland, hebben we een nulmeting en zwaartepuntanalyse uitgevoerd van het Transitiepad Kunstwerken en hebben we kostencurves opgesteld voor de milieu-impacts het beton dat RWS toepast.

 

 

 

Meer over