Rapport

Nulmeting en zwaartepuntanalyse kunstwerken RWS

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire Rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) opgesteld. Dit vanuit de ambitie om als grote opdrachtgever van infraprojecten in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Om RWS te ondersteunen heeft CE Delft in 2019, 2020 en 2021 meerdere onderzoeken uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in de mogelijkheden om milieu-impacts de komende 10 jaar te verlagen.

Zo hebben we een analyse uitgevoerd naar de klimaatimpact van beton in Nederland en hebben we kostencurves opgesteld voor de milieu-impacts van het asfalt en beton dat RWS toepast.

Samenvatting van de nulmeting en zwaartepuntanalyse

Voor RWS hebben we voor 2021 t/m 2030 de klimaatimpact (CO2-eq.-emissies) en MilieuKostenIndicator-waarde (€ MKI) in kaart gebracht van 12 objecttypen:

 • Wegmeubilair:
  • Geleiderails;
  • Geluidswerende voorzieningen;
  • Verlichting;
 • Tunnels & verdiepte wegen.
 • Bruggen & Niet klasse 60 kunstwerken:
  • Betonnen bruggen & Viaducten;
  • Stalen bruggen (incl. beweegbare bruggen (brugvallen)).
 • Spuisluizen, keersluizen, stuwen en gemalen.
 • 3B- en overige installaties.

Eerst hebben we de vervangings-, renovatie- en aanlegopgave tot 2030 ingeschat aan de hand van interne data van RWS, interviews en openbare informatie. Vervolgens hebben we per individueel objecttype de gemiddelde klimaatimpact en Milieukostenindicator (MKI) benaderd. Dit hebben we gedaan door een gemiddelde samenstelling vast te stellen per objecttype, en deze samenstelling te koppelen aan milieudata van materialen, aanleg, sloop en gebruik.

Deze analyse is een startpunt. Het geeft RWS inzicht in de klimaatimpact en MKI van de opgave t/m 2030 en laat zien waar de focus kan komen te liggen om deze milieu-impacts te verlagen.