Rapport

LCA herbruikbare en eenmalige ok-jassen en afdekmateriaal

In dit rapport onderzoeken we de klimaatimpact van ok-jassen en afdekmateriaal door middel van levenscyclusanalyse. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor een ‘buyer group’ met daarin inkopers bij ziekenhuizen en producenten en leveranciers van de producten, onder leiding van MVO Nederland en Rijkswaterstaat. De buyer group is voornamelijk geïnteresseerd in het verschil tussen eenmalige en herbruikbare productvarianten. De milieuresultaten zijn berekend per keer gebruik.

Bij de ok-jassen is de klimaatimpact per keer gebruik van de herbruikbare varianten aanzienlijk lager dan de klimaatimpact van de eenmalige jassen, ondanks de was- en sterilisatiestap die nodig is. De impact van productie en van verwerking na afdanking wordt verdeeld over het totaal aantal keer gebruik. Dit maakt de impact per keer gebruik relatief laag.

Bij het afdekmateriaal kan niet geconcludeerd worden dat ofwel de eenmalige ofwel de herbruikbare varianten altijd een lagere klimaatimpact hebben (genormaliseerd naar 1 m2 product). In sommige gevallen komt de herbruikbare variant op een hogere impact, ondanks dat de impact van productie en verwerking na afdanking is verdeeld over het totaal aantal keer gebruik. De hoge impact komt door een relatief hoog gewicht en door het materiaal dat gebruik wordt voor de coating (om het textiel waterafstotend te maken).

Voor alle producten zijn er opties ter verduurzaming. Bij herbruikbare producten: ander type coating en gebruikmaken van duurzame energie voor wassen en steriliseren. Bij eenmalige producten kan men nog sturen op afvalverwerking: recycling in plaats van verbranding.

CE Delft voerde ook een milieukundig onderzoek uit voor de Buyer Group Verfemmers.

Meer over