Rapport

Milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen

In deze analyse wordt het milieueffect van het totaalpakket van afspraken uit de Raamovereenkomst – inclusief het mogelijk afschaffen van het statiegeld op grote PET-flessen – vergeleken met de situatie vóór de Raamovereenkomst (2012). De milieueffectanalyse is uitgevoerd door onderzoekbureaus TNO en CE Delft.
In de milieueffectanalyse naar de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 zijn verschillende scenario’s onderzocht volgens de zogenoemde LCA-methode (levenscyclusanalyse). Hoofdconclusie van de milieueffectanalyse is, dat het totaalpakket van maatregelen in de Raamovereenkomst in alle scenario’s in 2017 milieuwinst oplevert. Deze milieuwinst neemt duidelijk toe in 2022. Het grootste deel van de milieuwinst komt volgens de onderzoekers voort uit de afspraken over de recycling van kunststof verpakkingsafval.

Meer over