Rapport

Monitoren van de effecten van zwerfafval

Rijkswaterstaat heeft CE Delft gevraagd voor een onderzoek naar het ontwerp van indicatoren om zwerfafval te monitoren. Het gaat hierbij om indicatoren voor de vier hoofddoelstellingen die zijn genoemd in de Landelijke Aanpak Zwerfafval:

  1. Toename van leefbaarheid.
  2. Voorkomen effecten op gezondheid mens en natuur.
  3. Voorkomen verlies aan grondstoffen.
  4. Verminderen maatschappelijke kosten.

Het ontwikkelen van indicatoren die de effecten van zwerfafval op leefbaarheid, gezondheid mens en natuur, verlies aan grondstoffen en kosten in kaart brengen. De indicatoren kunnen worden gebruikt om de doelen van de Landelijke Aanpak Zwerfafval verder te concretiseren en om te bepalen in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.