Rapport

Multilevenscyclusanalyse van MID MIX-proces en vier nabewerkingsroutes

CE Delft heeft in opdracht van GMB BioEnergie een multilevenscyclusanalyse (mLCA) uitgevoerd van het MID MIX-proces en de producten uit vier potentiële nabewerkingsroutes van dit proces. Het MID MIX-proces (ontwikkeld door VSGM) is een slibeindverwerkingsproces. We hebben in deze analyse daarom de richtlijnen uit het LAP3 voor mLCA’s van afvalverwerkingsprocessen gevolgd. Het LAP3 (Sectorplan 16) schrijft voor dat een nieuw afvalverwerkingsproces wordt vergeleken met de minimumstandaard voor de verwerking van dat type afval. We hebben in de mLCA de MID MIX-routes daarom vergeleken met de minimumstandaard voor het verwerken van slibkoek in Nederland: slibverbranding waarbij elektriciteit wordt opgewekt.

Meer over