Rapport

Naar integrale zorgsystemen in het goederenvervoer: Inventarisatie en verkenning van mogelijkheden

Kwaliteitszorgsystemen kunnen bedrijven helpen om bij de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën de belangen van de drie P’s (people, planet, profit) mee te laten wegen. Eind 2002 heeft CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Goederenvervoer de mogelijkheden onderzocht voor integrale kwaliteitszorgsystemen in de transportsector. Het idee hierachter is dat door transportbranches en bedrijven te stimuleren om kwaliteitszorgsystemen te ontwikkelen en implementeren, deze marktpartijen ertoe worden aangezet om zelf hun milieuprestaties te verbeteren. Deze studie geeft:

  • Een overzicht van wat er zoal al bestaat op dit gebied;
  • Een analyse van de mate waarin de bestaande systemen voldoen en effectief zijn;
  • Een advies met betrekking tot de mogelijkheden om een integraal systeem te ontwikkelen.
  • Auteurs

    Meer over