Rapport

Oplossingen netcongestie Park Forum. Haalbaarheid en wenselijkheid voor bedrijven op Park Forum

In Brabant en Limburg is het elektriciteitsnet vol, doordat de piekvraag naar elektriciteit groter is dan het elektriciteitsnet kan leveren. Bedrijven die een nieuwe aansluiting of een uitbreiding van hun bestaande aansluiting willen, kunnen daardoor niet worden aangesloten tot de netbeheerder het net heeft verzwaard. In deze studie heeft CE Delft in opdracht van de gemeente Eindhoven de problematiek van netcongestie en oplossingen voor bedrijven op het bedrijventerrein Park Forum West in Eindhoven in kaart gebracht.

Er bestaan verschillende oplossingen voor netcongestie. We zien twee primaire oplossings­richtingen voor de nabije toekomst die duurzaam en haalbaar kunnen zijn:

  • Individuele oplossingen voor één bedrijf zoals het plaatsen van een batterij, zonne­panelen en back-up-aggregaat op fossiele energie in combinatie met een klein­verbruikersaansluiting of aansluiting met tijdsgebonden contract. Dit is een duurzamer alternatief dan uitsluitend een aggregaat op fossiele energie.
  • Collectieve oplossingen zoals het ontwikkelen van een virtuele energiehub (groeps­aansluiting).