Rapport

PLA sorting for recycling. Experiments performed at the National Test Centre Circular Plastics (NTCP)

Duurzaam geproduceerde bioplastics kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, zeker als deze bioplastics zo veel mogelijk gerecycled worden. In een eerdere studie van CE Delft (2019) werd geconcludeerd dat het vanuit economisch- en duurzaamheidperspectief interessant kan zijn om PLA-verpakkingen uit te sorteren in plasticsorteerinstallaties, en deze PLA vervolgens mechanisch of chemisch te recyclen. In dit project is de theoretische analyse gecheckt in de praktijk middels een PLA-sorteerproef in het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in Heerenveen. De hoofdvraag was:

Hoe goed kan 3D PLA uitgesorteerd worden uit Nederlands pmd-afval met een hoger aandeel PLA, en hoe beïnvloedt het hogere aandeel PLA andere uitgesorteerde plasticstromen zoals PET?

De belangrijke conclusies:

  • 73-78% van het PLA-afval kan uitgesorteerd worden voor recycling.
  • De zuiverheid van de PLA-stroom is 91-95%.
  • De PLA-vervuiling in de PET-, PE- en PP-stroom kan significant verminderd worden door PLA uit te sorteren vóór deze materialen (van 0,91-0,96% naar 0,02-0,03% vervuiling als je PLA uitsorteert vóór PET).

Op basis van literatuur en gesprekken met stakeholders is vervolgens ook verkend hoe het uitgesorteerde materiaal mechanisch of chemisch kan worden gerecycled.