Rapport

Projected biofuel consumption in the Dutch transport sector for 2020 and 2030

In 2014 publiceerden PBL, ECN, CBS en RVO de Nationale Energieverkenning (NEV) voor de eerste keer. De NEV, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, beschrijft voor Nederland de huidige trends in het energieverbruik en de energievoorziening, inclusief de verwachtingen voor 2030. Ter ondersteuning van de NEV 2015 heeft PBL CE Delft opdracht gegeven een inschatting te maken van de verwachte biobrandstoffenconsumptie in de Nederlandse transportsector voor 2020 en 2030. De hoogte van de biobrandstoffenconsumptie hangt sterk af van de implementatie van de ILUC-Richtlijn en het Europese post-2020 beleid. Omdat bieden nog niet vaststaan bestaan er grote onzekerheden en is om die reden gekozen voor het uitwerken van een aantal scenario’s.