Rapport

Quickscan impacts implementatie ILUC-richtlijn

Natuur & Milieu wil de Kamerleden informeren over de mogelijke consequenties van de verschillende implementatie-opties van de ILUC-richtlijn (EU, 2015). Daarom is CE Delft gevraagd de verschillende scenario’s die het afgelopen jaar in Kamerbrieven zijn gepubliceerd en het recente wetsvoorstel door te rekenen en onderling te vergelijken.

Het doel van deze notitie is dan ook om voor elk van deze implementatie-opties inzicht te geven in:
  • De mogelijke volumes aan hernieuwbare energie en de bijdrage van deze volumes aan de verschillende beleidsdoelen.
  • De effecten op de CO2-emissies, inclusief ILUC (indirect land-use change) emissies.
  • De impact op marktzekerheid.
  • De continuïteit van het beleid met het oog op het beleid na 2020.

Hierbij wordt steeds uitgegaan van de volgende drie groepen biobrandstoffen:

  • Conventionele biobrandstoffen: biobrandstoffen uit gewassen, zoals koolzaad of suikerbiet. Deze vallen onder de cap.
  • Geavanceerde biobrandstoffen: biobrandstoffen uit afval en residuen, die momenteel nog dubbel mogen tellen (Lijst A Bijlage IX van de ILUC-richtlijn) (Lijst B Bijlage IX van de ILUC-richtlijn) (EU, 2015).
  • Meest geavanceerde biobrandstoffen: biobrandstoffen uit bijv. cellulose. (Lijst A Bijlage IX van de ILUC-richtlijn) (EU, 2015).