Rapport

Regional Vision Parkstad Limburg. Opportunities for 5th generation district heating and cooling

In het kader van het D2Grids-project heeft CE Delft voor de Nederlandse pilotregio Parkstad Limburg onderzocht waar de mogelijkheden zijn om de uitrol van 5e generatie warmte- en koudenetten (5GDHC) te versnellen. Aan de hand van een regionale analyse is ten eerste gekeken in welke gebieden, wijken en buurten er kansrijke situaties zijn voor 5GDHC. Dit is vormgegeven in een Regionale Visie. In een tweede stadium is ingezoomd op een tweetal gebieden, waarvoor in meer detail een Lokaal Actieplan is uitgewerkt. In deze lokale actieplannen staan concrete aanknopingspunten voor het uitrollen van 5GDHC.

In het D2Grids-project is ook voor de regio’s Bochum (Duitsland), Glasgow (VK), Paris-Saclay (Frankrijk) en Plymouth (VK) een soortgelijke analyse uitgevoerd.