Rapport

Regional Vision Parkstad Limburg. Opportunities for 5th generation district heating and cooling

Stadsverwarming en -koeling van de vijfde generatie (5GDHC) is een innovatieve en vraaggedreven vorm van stadsverwarming die op lage temperaturen werkt. In het kader van het Europese D2Grids-project, dat gericht is op het versnellen van de uitrol van 5GDHC-netwerken, heeft CE Delft de mogelijkheden voor 5GDHC in Parkstad Limburg onderzocht.

Tijdens dit onderzoek werd elke wijk in Parkstad Limburg op basis van meerdere criteria beoordeeld om te bepalen welke wijken het meest geschikt zijn voor 5GDHC-technologie. Op basis van deze beoordeling zijn twee gebieden aangewezen: één in de buurt van een bestaand 5GDHC-netwerk en één verder weg van bestaande stadsverwarming. De aangewezen gebieden zijn het centrum van Heerlen, bestaande uit vier wijken, en twee wijken in Kerkrade (Rolduckerveld en Holz).

Voor deze twee gebieden wordt een lokaal actieplan opgesteld.

Meer over