Rapport

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag 1.0

De Regionale Energiestrategie 1.0 van de regio Rotterdam Den Haag is opgeleverd en gaat de besluitvormingsfase in. In de RES 1.0 is een strategie uitgewerkt voor de lijnen energiesysteem, warmte, elektriciteit en brandstoffen. Sinds 2018 werkt CE Delft aan het opstellen van deze RES. Dit doen we in samenwerking met Generation.Energy en APPM.

CE Delft heeft in de afgelopen jaren op uiteenlopende wijzen en op verschillende onderwerpen bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. Van het begeleiden van de eerste brainstormsessies met gemeenteambtenaren, het begeleiden van stakeholdersessies en sessies in gemeenteraden, tot de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het doorrekenen van het energieperspectief 2050.

Inhoudelijk is CE Delft actief betrokken geweest bij het vormgeven van de hoofdstukken Warmte, Brandstoffen en Energiesysteem van deze energiestrategie.

Warmte: Het inventariseren van de vraag en het aanbod van warmte, en het identificeren van de kansen voor bovengemeentelijke warmtenetten.

Brandstoffen: Het verkennen van de rol van duurzame brandstoffen voor het brede energiesysteem. Hiervoor is ook een Achtergrondnotitie duurzame Brandstoffen, update 2021 opgesteld

Energiesysteem: Het schetsen van de samenhang tussen de thema’s elektriciteit, warmte en brandstoffen.

Documenten