Rapport

Review Topsector Energie

In deze Periodieke Review van de Topsector Energie staat de vraag centraal: ‘Doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed?’ Met beantwoording van de vraag ‘Doen we de juiste dingen?’ wordt gericht op het in beeld brengen of de Topsector Energie zich richt op het portfolio waarmee een maximale bijdrage aan de doelstellingen kan worden bereikt door de kans te vergroten dat aantrekkelijke, nieuwe technieken worden ontwikkeld.

Met het beantwoorden van de vraag ‘Doen we deze dingen goed?’ wordt beoordeeld of de organisatie binnen de Topsector Energie goed is ingericht. Deze periodieke evaluatie is in opdracht van het Ministerie van EZ opgesteld door CE Delft in samenwerking met Triple E Consulting.
Deelonderzoek 1 richt zich op een totaalbeeld van deze bijdragen vanuit de TKI’s en programmalijnen. Deelonderzoek 2 beantwoordt de vraag of de TSE zich richt op de juiste thema’s en of de manier waarop dit gebeurt optimaal is. De Managementsamenvatting presenteert de overall conclusies op basis van de beide onderliggende rapporten.
Belangrijke conclusie is dat het portfolio van de TSE goed aansluit bij competitieve voordelen van Nederland en doelstellingen van het Energieakkoord voor Duurzame Groei, maar dat meer profilering naar impact op CO2-reductie, werkgelegenheid en of competitieve groei mogelijk is.