Rapport

Risico en effecten verminderde leveringszekerheid bouwmaterialen. Beton, bitumen, klei, staal, zink

Dit rapport gaat over beschikbaarheid en leveringszekerheid van vijf veelgebruikte bouwmaterialen: asfalt, beton (en zijn componenten), klei, staal en zink. Voor vier van de vijf constateren we reële risico’s voor leveringszekerheid. Het zijn vooral aandachtspunten voor op langere termijn. Het gaat dan vooral om veranderingen in herkomst en kwaliteit, die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid voor Rijkswaterstaat. Klei is echter urgent: het is onzeker of genoeg geschikte klei voor dijkprojecten in de nabije toekomst beschikbaar is.

Het rapport benoemt belangrijke circulaire kansen en oplossingen per materiaal. Tot slot bevat het rapport een verkenning hoe duurzaamheid en circulariteit beter verankerd kunnen worden in de huidige werkprocessen voor projecten van Rijkswaterstaat.