Rapport

RMP Midden Nederland. Handvatten voor gemeenten en regio’s

De klimaatverandering is dé grote uitdaging voor het komende decennium. Een uitdaging waar op alle niveaus op gewerkt moet worden. Zowel mondiaal, via de Klimaatakkoorden van de VN, als Europees, via bijvoorbeeld de European Green Deal, als nationaal, via de Klimaatakkoorden die met vijf tafels tussen overheden en verschillende andere partijen zijn gesloten. De uitwerking van deze akkoorden vindt voor een groot deel provinciaal en lokaal plaats. Maar hoe dan? Deze analyses ten behoeve van de ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) bieden daar handvatten voor. Elk gebied is anders en in elk gebied werken maatregelen anders uit. Elke gemeente is ook anders. Daarom is in deze rapportage gekozen om voor een brede set van 84 maatregelen te kijken naar de (kosten)effectiviteit en neveneffecten van deze maatregelen. Deze kwalitatieve inschatting zegt nog niet zoveel over de potentie van maatregelen in de regio. Daarom is ook per gemeente een berekening gedaan naar de potentiële CO2-emissiereducties van maatregeltypes. Voor elke gemeente is daarbij een factsheet opgesteld. Tenslotte is gekeken naar CO2-emissiereductie van hypothetische pakketten van maatregelen voor de regio. De resultaten van deze studie schrijven niets voor, maar geven vanuit verschillende aggregaties en berekeningen een startpunt voor een verdere discussie in de regio.