Rapport

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal

Het College van B&W Amsterdam heeft afgesproken om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren. Het gaat dan om emissies gekoppeld aan energiegebruik op Amsterdams grondgebied, en 1990 is het ijkjaar. De vraag die de gemeente heeft gesteld, is:
In hoeverre zal de doelstelling van 55% reductie in 2030 worden gerealiseerd met voorgenomen beleid?

De raming zoals die is uitgewerkt in deze rapportage komt uit op een reductie van 21 tot 55% reductie. We willen benadrukken dat dit een raming is van voorgenomen beleid, dat wil zeggen: dit beleid is niet in alle gevallen al aangenomen of van kracht, het is nog niet in uitvoering, en ook het slagen ervan staat nog niet vast. De onderkant van de bandbreedte (21% reductie in 2030) wordt bepaald door het vastgestelde beleid van zowel het rijk als de gemeente Amsterdam. De bovenkant (55% reductie in 2030) wordt bepaald door het maximale effect van het voorgenomen beleid, ook weer van zowel het rijk als de gemeente. Als zowel het rijk als de gemeente het voorgenomen beleid per sector uitvoeren, en als rekening wordt gehouden met uitvoeringsmogelijkheden bij alle betrokken partijen, dan is een reductie van 48% in 2030 de verwachting van de onderzoekers. Om deze geraamde reductie te realiseren zal zo snel mogelijk het voorgenomen beleid vastgesteld moeten worden, zodat energiegebruikers (bewoners, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, e.d.) omschakelen van aardgas naar elektriciteit of warmte, van fossiele brandstoffen naar elektrisch, en/of hun energievraag verlagen.

Auteurs