Rapport

Subsidieregeling binnenvaart Rotterdam

De provincie Zuid-Holland heeft namens gemeente Rotterdam, Stadregio Rotterdam en haarzelf CE Delft gevraagd een analyse te maken van de effectiviteit van de subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland. Deze regeling is namens de drie partijen door de provincie vastgesteld om maatregelen, die de NOx-uitstoot in de binnenvaart reduceren, te stimuleren.

Uit de analyse blijkt dat de uitstoot met 50 tot 75 ton NOx per jaar gereduceerd kan worden in de regio Rotterdam door toedoen van de regeling. In vergelijking met effectieve maatregelen uit het wegverkeer, scoort de subsidieregeling als NOx-reducerende maatregel goed.

Auteurs