Rapport

Supporting mechanisms for the development of biomethane in transport

De Franse gasnetbeheerder GRDF was opdrachtgever voor een studie met als doel om inzicht te krijgen in de beleidsmaatregelen die andere Europese landen geïmplementeerd hebben om de toepassing van biomethaan in de transportsector te bevorderen. De studie was gericht op beleidsmaatregelen in landen die specifiek voor deze studie waren geselecteerd: Oostenrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De meest veelbelovende beleidsmaatregelen in deze landen voor bevordering van biomethaan in transport zijn geïdentificeerd. Vervolgens is de overdraagbaarheid van die beleidsmaatregelen naar de Franse context onderzocht. De focus van de studie lag daarbij op het eind van de keten (i.e. voertuigen, brandstof, en vulstations). Omdat biogasproductie en opwaardering naar groen gas de noodzakelijke eerste stappen in de keten zijn, is daar ook aandacht aan besteed. Bij het eindrapport is ook een uitgebreide factsheet rapportage opgeleverd met daarin alle details per land. De studie is uitgevoerd door CE Delft en eclareon.

De beleidsaanbevelingen aan GRDF waren onder andere:

  1. Hou met name de ontwikkeling van aardgas (NG) en biomethaan (bioNG) in de transport sector in Zweden en Italië in de gaten, omdat de beleidsmaatregelen en onderliggende beleidsstrategieën in die twee landen het best passen bij de Franse context. Belangrijk daarbij om in het achterhoofd te houden is dat de beleidsmaatregelen onderdeel uitmaken van een bredere nationale strategie die gebaseerd is op de specifieke nationale omstandigheden, bij bioNG in transport (Zweden) en bij aardgas in transport (Italië).
  2. Integreer biomethaan meer in de nationale Franse strategie voor decarbonisatie van de transport sector, en creëer een gelijk speelveld tussen biobrandstoffen en biomethaan; dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld biomethaan in de bijmengverplichting op te nemen (wanneer het huidige Franse systeem daarvoor wordt gewijzigd).