Rapport

Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union

EU-lidstaten kunnen hun verplichtingen met betrekking tot transportbrandstoffen onder de Hernieuwbare Energie- en Brandstofkwaliteit-richtlijnen (RED resp. FQD) nakomen zonder hun toevlucht tot brandstoffen uit voedselgewassen te hoeven nemen. De RED-doelstelling (10% hernieuwbare transportenergie in 2020) kan worden gehaald met een beleidsmix gericht op verbetering van energie-efficiëntie in combinatie met een sterke focus op meer gebruik van groene stroom en biobrandstoffen en bio-methaan uit afval en restproducten. Deze maatregelen dragen ook bij aan de FQD-doelstelling (brandstoffen 6% minder koolstofintensief in 2020), maar zullen moeten worden aangevuld met andere maatregelen zoals verminderde affakkeleng en spuien in de olieproductie.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderhavige rapport, dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Transport & Environment, het European Environmental Bureau en BirdLife Europe. Het rapport toont aan hoe de EU in haar beleid met betrekking tot transportenergie minder hoeft te steunen op biobrandstoffen uit voedselgewassen die vermoedelijk tot veranderingen in landgebruik leiden. Deze alternatieve visie voor de transportsector zou leiden tot een vermindering van 205 miljoen ton CO2-uitstoot in het jaar 2020.