Rapport

Taxes in the Field of Aviation and their impact

In deze studie worden luchtvaart-gerelateerde belastingen in de EU en geselecteerde landen buiten de EU geïnventariseerd. Tevens worden de economische en milieueffecten van deze belastingen en van vrijstellingen ingeschat.

In EU-lidstaten komen BTW en andere belastingen op binnenlandse vluchten het meeste voor en zijn in 17 lidstaten van kracht. Zes lidstaten heffen belastingen op internationale vluchten, steeds in de vorm van ticketheffingen voor vertrekkende passagiers van luchthavens in de lidstaat. De hoogste gemiddelde belastingen gelden in de VK, gevolgd door Italië, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk.

Belastingen leiden tot verminderde vraag en hebben zowel economische als milieugevolgen. In deze studie is een model ontwikkeld om een ruwe schatting van enkele van deze gevolgen te maken.

Uit de modelberekeningen blijkt dat belastingontheffingen voor de luchtvaart leiden tot een toename van de passagiersvraag, groei van de luchtvaartsector (in termen van zowel banen als toegevoegde waarde) en meer vluchten. Er wordt ook aangetoond dat afschaffing van de huidige ontheffing van energiebelasting op vliegtuigbrandstof zou, indien dit tot de mogelijkheden behoorde, leiden tot een verhoging van 10% in de gemiddelde ticketprijs en een vermindering van 11% in passagiersvraag. Dit zou een negatieve impact hebben op de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de luchtvaartsector: in beide gevallen een vermindering van 11%. De CO2-emissies van de luchtvaart zouden met 11% verminderen en het aantal mensen dat door vliegtuiglawaai wordt belast met 8%. De toegenomen belastinginkomsten zouden de negatieve gevolgen voor banen en toegevoegde waarde in de luchtvaartsector geheel tenietdoen, waardoor de gevolgen voor werkgelegenheid en BNP verwaarloosbaar zouden zijn.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Meer over