Rapport

Terra incognita: de waarde van de bodemeconomie

Bodem (‘land’) is de een belangrijke productiefactor voor de Nederlandse economie en uitgebreid onderzocht door de aartsvaders van de economie, Adam Smith en David Ricardo. De precieze waarde van bodem voor de Nederlandse economie is tot op heden echter onbekend terrein (terra incognita). Dit onderzoek kwantificeert de directe economische omvang van de Nederlandse bodemsector. Daarnaast worden de maatschappelijke baten van een duurzaam bodembeleid ingeschat. Dit betreft een indicatie van het batenpotentieel van een beleid dat maximaal inzet op duurzaamheid. Aanleiding voor deze studie is het 25 jarig bestaan van bodembescherming en TCB. De resultaten zijn gepresenteerd op het congres Terragenda op 11 oktober 2012.