Rapport

Thuis- en buurtbatterijen. Kansen, knelpunten en beleidsaanbevelingen

CE Delft en Witteveen+Bos hebben voor het ministerie van EZK onderzoek gedaan naar thuis- en buurtbatterijen, naar aanleiding van de motie van lid Erkens c.s. (35 594 Nr. 38) en een actie uit de routekaart energieopslag. Deze studie heeft onderzoek gedaan naar knelpunten en kansen voor thuis- en buurtbatterijen en daar beleidsadviezen aan gekoppeld. De belangrijkste knelpunten voor eventuele uitrol van deze batterijen zijn de randvoorwaarden (voornamelijk brandveiligheid en ruimtelijk inpassing), het verwachte piekverhogende effect op netbelasting en netcongestie en een onrendabele businesscase met het huidig beleid. Uit ons onderzoek blijkt dat ook met aanpassing van de salderingsregeling de businesscase lastig blijft.

Er zijn twee kansen onderzocht: additionele CO2-reductie en gebiedsontwikkeling mogelijk maken ondanks netcongestie. We concluderen dat deze batterijen CO2-reductie in de Nederlandse elektriciteitssector mogelijk maken, maar dat deze CO2-reductie naar verwachting lager is dan de CO2-uitstoot tijdens de productie en recycling van de batterij. Voor gebiedsontwikkeling in netcongestiegebieden is een groepscontract een goede oplossingsrichting, waarbinnen een batterij de potentie van de oplossing kan vergroten.

We adviseren de overheid en netbeheerders gebaseerd op deze studie:

  • Ontwikkel prikkels voor het congestieneutraal aansluiten van thuis- en buurtbatterijen.
  • Schaf de salderingsregeling af en onderzoek de methode voor afschaffen dubbele energiebelasting.
  • Stel geen subsidie in op thuis- en buurtbatterijen voor CO2-reductie en tegengaan netcongestie.
  • Ontwikkel en implementeer kaders voor ruimtelijke inpassing en brandveiligheid.
  • Faciliteer buurtbatterijen als ze oplossing zijn voor gebiedsontwikkeling in congestiegebieden.

Auteurs