Rapport

Top 10 milieubelasting gemiddelde Nederlandse consument – update

CE Delft heeft op basis van veel verschillende data zo nauwkeurig mogelijk ingeschat wat de milieu-impact is van de gemiddelde Nederlandse consument. Het resultaat is een top 10 van de milieubelasting van de gemiddelde consumptie van één persoon per jaar in Nederland. De eerste inschatting uit 2016 is in 2018 geüpdatet en nu in 2020 opnieuw geactualiseerd.

CE Delft heeft met deze berekening van de top 10 bijgedragen aan de inhoud van twee boeken van Studio Babette Porcelijn en Think Big Act Now (TBAN). Zij hebben in 2020 het boek EcoPositief in vijf stappen – Doeboek voor een duurzaam dagelijks leven uitgebracht. Dit is de opvolger van het boek ‘De Verborgen Impact’ dat in 2016 werd gepresenteerd. In de boeken wordt de lezer geïnformeerd over de directe en indirecte milieueffecten van ons dagelijkse leven.

In de berekening van de top 10 kijken we naar zowel de zichtbare impact, (elektriciteitsgebruik; voedselconsumptie) als de verborgen impact (energiegebruik bij productie; transport van producten). We kijken zowel naar activiteiten waar de consument invloed op heeft (hoeveelheid vliegkilometers) als aspecten die de consument niet direct zelf kan beïnvloeden (bouw van een huis; aanleg van wegen; verspilling van voedsel in de keten).

Op basis van de cijfers van CE Delft heeft TBAN een tool ontwikkeld waarmee consumenten zelf hun milieu-impact in kunnen schatten ten opzichte van ‘de gemiddelde consument’. In de tool moet impact specifiek kunnen worden ingeschat op basis van de consumptie en het gedrag van een individu. Daarom heeft CE Delft een verdere differentiatie aangebracht binnen zes categorieën:

  1. Spullen
  2. Voedsel & dranken
  3. Mobiliteit
  4. Wonen
  5. Textiel & kleding
  6. Internet & streamen

CE Delft heeft opnieuw gekeken naar de beschikbare data en heeft de impact bottom-up berekend, in plaats van top-down. Dit houdt in dat er binnen deze studie niet gekeken is naar de gemiddelde impact van bijvoorbeeld voedsel in Nederland (top-down), maar dat voor verschillende typen voedsel de individuele impact per kilogram is berekend (bottom-up). De informatie in deze rapportage is opgezet met als doel om gebruikt te worden in de tool waarmee de belasting van een niet-gemiddelde consument kan worden ingeschat (www.mijnverborgenimpact.nl).

De informatie in deze rapportage is een verdiepingsslag op de oorspronkelijke top 10, maar het blijft een indicatie die deels gebaseerd is op schattingen en aannames.

Meer over