Rapport

Transitievisie warmte Zoetermeer

Voor de gemeente Zoetermeer heeft CE Delft het proces begeleid om te komen tot een transitievisie warmte. Deze visie is niet ingedeeld op buurtniveau, maar op cluster van logische gebouweenheden. CE Delft heeft de analyse naar logische warmteoplossingen op gebouwclusterniveau uitgevoerd, een uitgebreide rapportage opgesteld naar ontwikkelingen in de gemeente, logische warmtebronnen en de gevolgen van de energietransitie op de infrastructuur.  De gemeente Zoetermeer heeft vervolgens samen met CE Delft de definitieve transitievisie warmte opgesteld

Ook het participatieproces heeft CE Delft in dit traject voor haar rekening genomen. Er is een stadsbrede enquête gehouden, en digitale bewonerssessies georganiseerd. Hiernaast was er een actieve klankbordgroep van netbeheerders, woningcorporaties en bewonersinitiatieven die tijdens het traject meedachten over de transitievisie.

Transitievisie warmte Zoetermeer.