Rapport

Verduurzaming van Bedrijventerreinen. Typering, barrières en oplossingen

De verduurzaming van de ruim 3.700 bedrijventerreinen in Nederland is een steeds belangrijker wordend thema voor de besparing, opwek, opslag en distributie van energie. Dit onderzoek van CE Delft, in opdracht van TKI Urban Energy, heeft als doel om de verduurzamingsopgave op bedrijventerreinen in beeld te brengen. Op een aggregatieniveau tussen het landelijke beeld en individuele bedrijventerreinen in. Met dit onderzoek willen wij beleidsmakers helpen om de verduurzaming van bedrijventerreinen beter te sturen.

Wij hebben het onderzoek in vier stappen uitgevoerd. Eerst hebben we een kwantitatieve indeling (typologie) gemaakt van bedrijventerreinen in Nederland, zoals weergeven in de onderstaande figuur. De tweede stap is het in beeld brengen van het huidig energieverbruik van bedrijventerreinen. Daarna zijn wij ingegaan op de barrières voor verduurzaming van bedrijventerreinen en hebben wij een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld. In de laatste stap hebben wij beleidsaanbevelingen opgesteld.

Indeling van bedrijventerreinen in Nederland

Auteurs

Co-auteurs

Thijs Scholten