Rapport

Verkenning klimaatbeleid gemeente Molenlanden

De gemeente Molenlanden wil in 2050 CO2-neutraal zijn en streeft met andere gemeenten in de regio Alblasserwaard naar 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze en de andere doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken, heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat 2022-2025 opgesteld. Hierin zijn de activiteiten opgenomen die de gemeente wil ondernemen om in 2050 CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig te worden.

De gemeente heeft CE Delft gevraagd het uitvoeringsprogramma door te rekenen en het effect te bepalen op de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente. Uit de doorrekening blijkt dat de gemeente haar klimaatdoelen niet haalt met het huidige beleid (zie figuur). Met het huidige beleid haalt de gemeente 27% reductie in 2030 en 38% reductie in 2050. De grootste uitstoot komt uit mobiliteit en landbouw, maar de gemeente heeft vooral beleidsmaatregelen op het gebied van gebouwde omgeving en landgebruik. Aanvullende beleidsinspanningen op het gebied van mobiliteit en landbouw zijn dus nodig.