Rapport

Warmteplan gemeente Delft

De gemeente Delft wil uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Daarom moet de gemeente op zoek naar nieuwe manieren om te verwarmen, te koken en te douchen. Dit noemen we de warmtetransitie. Het Warmteplan is de gemeentelijke visie hierop. Deze visie geeft richting aan het uitvoeren van deze warmtetransitie in de komende jaren. Het Warmteplan geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen per buurt. Ook staat in het Warmteplan welke buurten de gemeente kansrijk vindt om vóór 2030 een warmte-uitvoeringsplan voor te maken. CE Delft heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van dit Warmteplan.

https://www.delft.nl/milieu/energie/delft-aardgasvrij/warmteplan

Warmteplan Delft 2021