Rapport

Waterstofroutes Nederland. Blauw, groen en import

Internationale klimaatafspraken vergen een snelle transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Recente analyses laten zien dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor waterstof. Het ontwikkelen van een nieuwe energieketen brengt echter grote investeringen met zich mee. In deze studie staan kosten en belemmeringen voor de ontwikkeling van drie typen waterstofketens centraal:

  • blauwe waterstof (uit aardgas)
  • groene waterstof (uit groene energie)
  • import waterstof (uit zon)

De studie wijst uit dat er in eerste aanleg vooral kansen liggen voor de blauwe route, met name in de industrie en elektriciteitsvoorziening. Rond 2030 doet zich een omslagpunt voor waar ook de hernieuwbare vormen van waterstof concurrerend worden, met steeds bredere maatschappelijke toepassingen.