Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Regionale energiestrategie Rotterdam Den Haag 1.0
april 2021
Lees meer
Regionale Energiestrategieën Noord-Holland
april 2021
Lees meer
Monitor Amsterdam Klimaatneutraal – Effect van voorgenomen beleid op CO2-uitstoot – Update 2021
maart 2021
Lees meer
Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen
februari 2021
Lees meer
Investeringen in hernieuwbaar vermogen in Nederland. Vergelijking elektriciteitsleveranciers periode 2015-2020
februari 2021
Lees meer
Beleidssporen voor de warmtetransitie gebouwde omgeving. Achtergrondrapport
januari 2021
Lees meer
Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland. Integrale systeemstudie gas, elektriciteit, CO2 en warmte; 2020-2030-2050
januari 2021
Lees meer
Factsheet elektriciteit en warmte voor RES-opgave
April 2020
Lees meer
Handreiking aansluiten op warmtenetten
Maart 2020
Lees meer
Inkoop groene stroom
Maart 2020
Lees meer