Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Factsheet ‘Onrendabele top collectieve warmtesystemen’
juli 2021
Lees meer
De zonnige kant van parkeren. Een inspirerend inzicht in de mogelijkheden die parkeerruimtes bieden voor de opwekking van zonnestroom
juni 2021
Lees meer
Potentieel zonthermie. RES-regio Rivierenland
april 2021
Lees meer
Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag 1.0
april 2021
Lees meer
Regionale Energiestrategieën Noord-Holland
april 2021
Lees meer
Monitor Amsterdam Klimaatneutraal – Effect van voorgenomen beleid op CO2-uitstoot – Update 2021
maart 2021
Lees meer
Prosumer scenarios for the EU and other PROSEU results
maart 2021
Lees meer
Investeringen in hernieuwbaar vermogen in Nederland. Vergelijking elektriciteitsleveranciers periode 2015-2020
februari 2021
Lees meer
Duurzame warmteoplossingen Katwijk. Potentiële duurzame bronnen en kosten warmtetechnieken in kaart
februari 2021
Lees meer
Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen
februari 2021
Lees meer