Gebouwde omgeving nationaal

Het thema Gebouwde Omgeving Nationaal is gericht op onderzoek en advies op het gebied van nationale beleidsinstrumenten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Onderwerpen en vraagstukken op dit gebied zijn bijvoorbeeld:

  • Financiële beleidsinstrumenten voor de gebouwde omgeving
    Welke structurele instrumenten kunnen de transitie van aardgas naar klimaatneutrale verwarming stimuleren? Hoe kunnen belastingen bijdragen aan een vergroening van gas en warmte in de gebouwde omgeving?
  • Convenanten en verplichtingen
    Hoe effectief zijn afspraken rond energielabels?
  • Institutionele veranderingen
    Hoe wordt het gasnet beheerd en betaald bij een sterk afnemend aantal gebruikers? Op welke manieren kunnen waterstofnetten beheerd en gereguleerd worden? Welke rollen zijn er bij verschillende partijen bij het beheer van warmtenetten?

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn o.a. overheden (ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), netbeheerders, energiebedrijven en milieuorganisaties. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Leguijt