Economie

Veel onderzoek binnen CE Delft kent een sterk economisch karakter, waarbij de samenhang tussen milieu, beleid en economie wordt belicht. Een team van tien economen (deels gepromoveerd) werkt aan het aandragen van slimme oplossingen voor milieubeleidsvragen van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij gebruiken in ons werk een economisch analysekader. Daarin worden zowel de milieuschade, het beleid als de invloed op sectoren van de economie geanalyseerd aan de hand van onderzoeksmethoden die gangbaar zijn in de economische wetenschappen.

Werkwijze

Wij verrichten ons onderzoek en advies op basis van de volgende uitgangspunten:
 • Gedegen academisch niveau
  Uit projectevaluaties blijkt dat opdrachtgevers de wetenschappelijke kwaliteit van de economische analyse van CE Delft hoog vinden. Wij hebben een netwerk van contacten met zowel het CPB als hoogleraren aan de economische universiteiten die worden ingezet bij projecten indien nodig.
 • Praktisch toepasbaar
  Wij slaan een brug tussen de wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse beleidspraktijk van onze opdrachtgevers.
 • Onafhankelijk
 • Transparant over methodische aanpak en uitgangspunten
 • Heldere rapportages
 • Creatief en innovatief
  Waar mogelijk proberen wij creatief en innovatief te zijn in het toepassen van de economische theorie op milieuvraagstukken.