Grondstoffen

Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en consumenten willen weten wat de milieu-impact van een product, verpakking  of dienst is, van grondstof tot afval. En steeds vaker willen deze partijen advies over de economische en milieukundige mogelijkheden van recycling en de circulaire economie. CE Delft voert al jarenlang hoogwaardige én praktische levenscyclusanalyses (LCA)  uit, zowel in het kader van productgerichte milieuzorg binnen bedrijven als in het kader van overkoepelend materialen-, afval- en klimaatbeleid. Of om het eigen product te kunnen vergelijken met dat van concurrenten.

We zijn bij uitstek in staat om de meest kansrijke opties binnen de circulaire economie te selecteren. We maken daarbij gebruik van de meest recente inzichten om recycling en hergebruik goed mee te nemen in LCA-studies (de recycled content, end-of-life of 50/50% benadering).

Ons werk resulteert vaak in bondige maar helder geschreven adviesrapporten, en daarnaast in toenemende mate ook in modellen en tools. We werken voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en helpen Nederlandse ministeries en de Europese Commissie het duurzaamheidsbeleid te verbeteren.