Grondstofketens

Bedrijven gebruiken grondstoffen en energie om producten te maken. Na gebruik worden ze hergebruikt, gerecycled of als afval verwerkt.  Wij analyseren de milieu-effecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpen om deze milieubelasting stap voor stap te verlagen. Hiervoor gebruiken we de techniek van Levenscyclusanalyses voor sectoren zoals de metaal- en kunststofsector, de textiel-, de chemie-, de bouw-, de afval- en de verpakkingssector.

Regelmatig maken we gebruik van het concept circulaire economie om te komen tot flinke milieuverbeteringen. Ketenmanagement neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen bedrijfsmanagement en beleid. Daarnaast kijken we met de economen binnen CE Delft naar de afhankelijkheid en kosten van grondstoffen. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan de grondstoffenvisie van de Nederlandse overheid.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons thema zijn ook de verpakkingen van producten. CE Delft heeft uitgebreide ervaring om verpakkingen milieukundig te vergelijken. Daarbij houden we ook nadrukkelijk rekening met recycling van verpakkingen en de trend in heel Europa om steeds meer verpakkingssoorten te gaan recyclen. We zijn nauw betrokken bij de bepaling van de impacts van statiegeld.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Met onze analyse geven antwoorden op vragen als:
“Hoe scoort mijn product milieukundig in vergelijking met concurrenten? Hoe kan ik mijn product verbeteren? Waar zitten de grootste milieuproblemen in onze branche? Welke grondstoffen in mijn product geven de grootste milieueffecten en zullen het eerst schaars worden?”

Daarnaast begeleiden wij brainstorms voor verbeterplannen en denken we mee hoe overheidsregelgeving kan worden aangepast om duurzaamheid meer kans te geven. De kracht van CE Delft op dit thema is: 

  • een goede reputatie in een aantal belangrijke grondstofsectoren (afval, metaal, bouw, kunststof, chemie)
  • zowel milieukundige als economische benadering van grondstoffen/materialen mogelijk
  • combinatie van LCA- en sectorkennis

Circulaire economie

Het concept circulaire economie richt zich op het in korte kringlopen houden van producten en materialen. CE Delft is bij uitstek in staat  om milieu-analyses te doen naar recycling en hergebruik van producten en grondstoffen om daarmee de meest kansrijke opties binnen de circulaire economie te selecteren. We maken daarbij gebruik van de meest recente inzichten om recycling en hergebruik goed mee te nemen in LCA-studies (de recycled content, end-of-life of 50/50% benadering).

Tools

Regelmatig vertalen wij onze analyses niet alleen in een rapport of een database voor LCA-berekeningen maar ook in praktische computertools waarmee u of uw klanten variaties in uw product, transportafstanden of bijvoorbeeld recyclingaandelen snel kunnen bekijken.

Ondersteuning duurzame techniekontwikkeling

CE Delft ondersteunt bedrijven of consortia bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten. We brengen hierbij kennis in over duurzaamheid, technologische kennis en kennis van wet- en regelgeving. Zo is CE Delft op dit moment betrokken bij het vierjarige onderzoekstraject SUSBIND. Hierin werken industriële bedrijven en onderzoeksinstituten samen in de ontwikkeling van een duurzaam biobased alternatief voor de conventionele lijm in spaanplaat en MDF voor meubels.

Denktank grondstoffen

In 2017 is een groep van afvalverwerkingsbedrijven, gemeenten en kennisinstellingen onder leiding van CE Delft regelmatig bijeen gekomen voor een denk- en discussieproces over ‘Grondstoffen uit reststromen’. Het doel is om het denken te verdiepen en de effecten van technische en beleidsmatige ontwikkelingen in te schatten.

Opdrachtgevers

Ministerie van Economische Zaken,  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), industriële sectoren als de bouw (Bouwend Nederland, Cement & Betoncentrum), kunststoffen, staal, aluminium, papier, zuivel (nationaal en internationaal), afvalbedrijven (SITA, Twence, Attero) en maatschappelijke organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Bergsma