Rapport

4i-TRACTION: Climate policies for the 2020s

CE Delft neemt deel aan 4i-TRACTION, een door de EU gefinancierd project waarin negen partners uit zeven Europese landen samenwerken. Het hoofddoel van het project is om te schetsen hoe een ‘transformatief’ EU-klimaatbeleid eruit zou kunnen zien. Het project neemt eerst de balans op van het huidige klimaatbeleid en zijn effectiviteit. Op basis van deze inventarisatie worden vervolgens verschillende beleidsrichtingen ontwikkeld, en wordt een overkoepelend bestuurskader uitgewerkt voor het EU-beleid op het gebied van klimaat en energie. Hiermee beschrijft  4i-TRACTION hoe de huidige EU-beleidsmix zich in de jaren 2020 moet ontwikkelen om koers te zetten richting klimaatneutraliteit in 2050. Het project is opgebouwd rond vier multidisciplinaire kernuitdagingen, de vier I’s: Innovatie, Investeringen, Infrastructuur en Integratie.

Het project is in 2021 van start gegaan en loopt in 2024 ten einde.

De bijdrage van CE Delft aan 4i-TRACTION bestaat uit haar expertise op het gebied van energie, infrastructuur en economische analyses. Wij voeren een ex-post kwantitatieve analyse uit van het Europese klimaatbeleid, ontwikkelen perspectieven voor toekomstig ‘transformatief’ klimaat- en energiebeleid, en nemen de regie in een ex-ante analyse van de belangrijkste beleidsinstrumenten in de beleidsmix van de toekomst. Bovendien ondersteunen we de werkpakketten van het project door op het gebied van infrastructuur de rol van topic lead op ons te nemen. De ‘4i topic leads’ zorgen ervoor dat de 4i-aanpak op een consistente manier gehanteerd wordt binnen alle werkpakketten.

Een greep uit de deliverables die 4i-TRACTION tot nu toe heeft gepubliceerd:

Op de website van 4i-TRACTION vindt u meer informatie over het project, actuele informatie over ontwikkelingen en een overzicht van de publicaties van 4i-TRACTION: Home | 4i-traction

Dit project heeft financiering ontvangen vanuit Horizon 2020, het financieringsprogramma van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst 101003884.