Rapport

4i-TRACTION: Climate policies for the 2020s

CE Delft neemt deel aan 4i-TRACTION, een door de EU gefinancierd project dat negen partners uit zeven Europese landen bijeenbrengt. Het voornaamste doel van het project is om te schetsen hoe een transformatief EU-klimaatbeleid eruit zou kunnen zien. Het project neemt de balans op van het huidige klimaatbeleid en zijn prestaties en ontwikkelt op basis hiervan verschillende beleidsregels. Ook werkt het project een overkoepelend governance-raamwerk uit voor EU-beleid inzake klimaat en energie. Daarnaast zet 4i-TRACTION uiteen hoe de huidige EU-beleidsmix zich in de jaren twintig moet ontwikkelen om op koers te liggen voor klimaatneutraliteit tegen 2050. Het project is gebaseerd op vier multidisciplinaire kernuitdagingen, de vier I’s: Innovatie, Investeringen, Infrastructuur en Integratie.

Het project is in 2021 van start gegaan en loopt in 2024 ten einde.

CE Delfts bijdrage aan 4i-TRACTION bestaat uit haar expertise op het gebied van energie, infrastructuur en economische analyse. Wij voeren een ex post kwantitatieve analyse uit van het Europese klimaatbeleid, brengen wegen in kaart om in de toekomst tot transformatief klimaat- en energiebeleid te komen en nemen de regie in een ex ante analyse van de voornaamste beleidsinstrumenten in de beleidsmix van de toekomst. Bovendien ondersteunen we de werkpakketten van het project door op het gebied van infrastructuur de rol van topic lead op ons te nemen. De 4i topic leads zijn in vier rollen verdeeld om te garanderen dat de 4i-aanpak op een consistente manier gehanteerd wordt binnen werkpakketten. Als topic lead ondersteunt CE Delft werkzaamheden binnen het project met betrekking tot infrastructuur.

Een greep uit de deliverables die 4i-TRACTION tot nu toe heeft gepubliceerd:

Op de website van 4i-TRACTION vindt u meer informatie over het project, actuele informatie over ontwikkelingen en een overzicht van de publicaties van 4i-TRACTION: Home | 4i-traction

Dit project heeft financiering ontvangen vanuit Horizon 2020, het financieringsprogramma van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst 101003884.