Rapport

50% green hydrogen for Dutch industry. Analysis of consequences draft RED3

Als onderdeel van het Fit for 55-pakket heeft de Europese Commissie een doelstelling voor de lidstaten voorgesteld om ervoor te zorgen dat 50% van alle waterstofgebruik in de industrie in 2030 uit ‘groene waterstof’ bestaat. Nederland is een grootverbruiker van waterstof, en de verwachting is dat de Nederlandse waterstofvraag verder zal groeien door bestaande industrieplannen in nieuwe toepassingen zoals staal.

Het zal voor Nederland een uitdaging zijn om de benodigde volumes groene waterstof in 2030 te realiseren, zowel met betrekking tot de schaarse beschikbaarheid van groene waterstof als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het realiseren van deze doelstelling in 2030 wordt nog uitdagender als Nederlandse industrieplannen worden gerealiseerd voor CO2-emissiereductie door decarbonisatie van brandstofgassen en fossiele brandstoffen met CCS (koolstofarme waterstof), en de daaruit voortvloeiende waterstof moet worden meegenomen in de doelbepaling voor groene waterstof.