Rapport

Alternative fuels infrastructure for heavy-duty vehicles, briefing document

Deze briefing, in opdracht van de Commissie voor Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement, bevat de voorlopige resultaten van een onderzoek naar alternatieve brandstoffeninfrastructuur voor zware bedrijfsvoertuigen.

De nieuwe doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de broeikasgasemissies met 55% te hebben verminderd vereist ingrijpende maatregelen in alle sectoren van de Europese economie. Het vereist ook aanpassing van het overgrote deel van de huidige wettelijke bepalingen ten aanzien van energie en klimaat. De Europese Commissie is voornemens haar voorstellen op 14 juli 2021 te presenteren, als onderdeel van haar ‘Fit for 55’-beleidspakket, dat ook een voorstel zal bevatten tot herziening van de Richtlijn Alternatieve Brandstofinfrastructuur, AFID. In het derde kwartaal van 2021 wordt verder een wetsvoorstel tot herziening van de TEN-T-Verordening voorzien. In aanloop tot het ‘Fit for 55’-pakket is deze briefing opgesteld om leden van het Europees Parlement te informeren over de huidige status van en verwachte toekomstige behoeften aan infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Het onderzoek richt zich specifiek op zware bedrijfsvoertuigen, vooral vrachtwagens, en omvat een brede scala alternatieve brandstoffen die in het beleidsdebat meespelen.

Deze briefing zal later worden gevolgd door een uitgebreidere studie met een meer doortastende analyse, een update van de beleidscontext op basis van het ‘Fit for 55’-pakket en de resultaten van interviews met stakeholders, en een analyse van enkele voorbeelden uit de praktijk.