Rapport

Analysekaarten NP Regionale Energiestrategie RES

Vanuit ervaringen van gebruikers en de behoefte om alle informatie up-to-date te houden, zijn de analysekaarten geupdatete. De grootste veranderingen ten opzichte van versie 1.0:

  • Meer actuele data
  • Gebruiksvriendelijkere kaartviewer
  • Een ander, meer bij de huidige praktijk aansluitend type windturbine
  • Meer informatie over bestaande zonneparken
  • Meer informatie over gebieden, waar nadere toetsing van initiatieven noodzakelijk is. Denk aan onderwerpen als natuurnetwerk Nederland, stiltegebieden Natura 2000, etc.

CE Delft, Generation.Energy en Geodan hebben voor het Nationaal Programma Regionale energiestrategie een basisset aan analysekaarten opgesteld om regio’s te ondersteunen bij hun regionale energiestrategie. De viewer is hier te vinden.  

Basisgegevens als hulpmiddel
In deze viewer wordt een set basisgegevens gepresenteerd met betrekking tot energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale EnergieStrategie (RES). De gegevensset is uniform per gemeente en RES-regio. RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen RES-traject. De gegevens zijn downloadbaar. Ze kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen.

Kwaliteit
De kwaliteit van de berekeningen is afhankelijk van de brondata die zijn toegepast. Met grote nauwkeurigheid hebben we getracht een weergave hiervan te geven. Hierin zijn we afhankelijk van de volledigheid van de brondata en het jaar van uitgave. We hebben hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open data (zoals CBS, klimaatmonitor, RVO, PBL).

Auteurs

Co-auteurs

T. Kuijers, B. Hocks, J. Witte (Generation.Energy)