Rapport

CO2-reductie met de Circular Biobased Delta

Het tienjarenplan van Circular Biobased Delta heeft als doel om in 2030 een CO2-emissiereductie van 10 Mton per jaar te realiseren in de Delta regio. Hiermee kunnen de drie provincies in de Delta (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland) een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet.

Circular Biobased Delta heeft een divers projectportfolio, variërend van de productie van nieuwe chemicaliën uit biomassa tot routes voor recycling van kunststoffen. Deze studie is het eerste onderzoek dat de bijdrage van de concrete projecten uit dit portfolio aan de CO2-emissiereductie in beeld brengt. In opdracht van Circular Biobased Delta en met financiering van drie genoemde provincies hebben we onderzocht hoeveel CO2-uitstoot de projecten uit deze portfolio kunnen besparen ten opzichte van de huidige productiemethodes. Onze conclusie is dat deze projecten gezamenlijk een totale CO2-reductie van 5,4 Mton CO2-eq./j kunnen bereiken in 2030. We geven ook een schatting van de investeringen die nodig zijn om de projecten te realiseren, en van het mogelijke tijdpad van de investeringen en de besparing.

Met deze studie wordt het besparingspotentieel en het belang van de projecten tastbaar en kunnen zowel Circular Biobased Delta alsook beleidsmakers gerichte vervolgstappen ondernemen. Die kunnen zich richten op de daadwerkelijke uitvoering van de plannen die al concreet genoeg zijn, het concretiseren van de plannen die nog in de kinderschoenen staan en het aantrekken van extra projecten zodat het eerstvolgende doel, 10 Mton CO2-reductie in 2030, gehaald wordt.