Rapport

Driving renewable energy for transport

Voor het tegengaan van klimaatverandering is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in transport (RES-T) cruciaal. Omdat het vervoer thans vrijwel geheel op conventionele brandstoffen draait en daarmee een significant aandeel in de mondiale CO2-uitstoot heeft, is de transitie naar RES-T een belangrijk onderdeel van het bredere klimaatbeleid. Deze transitie vereist veranderingen in drie dimensies: het wagenpark, de energie-infrastructuur en energiedragers. De vereiste veranderingen zijn afhankelijk van de gekozen technologische route: elektrische voertuigen/accu’s, waterstof, of biobrandstoffen. In deze studie worden voor elke route en voor alle drie de dimensies de belangrijkste obstakels in kaart gebracht, individuele beleidsinstrumenten geëvalueerd en een algehele beleidsstrategie uiteengezet om deze obstakels te slechten. In dit rapport gaat de aandacht voornamelijk uit naar het stedelijke wegvervoer.