Rapport

Eco-efficiency. Van idee tot bruikbaar concept*

Eco-efficiency – net als kernfusie een eeuwige belofte, of een concept met mogelijkheden ook op korte termijn? Het voorliggende rapport ‘Eco-efficiency, van idee tot bruikbaar concept’ geeft het antwoord, en dat luidt positief: zowel voor bedrijven als overheden en maatschappelijke organisaties valt met eco-efficiency een wereld te winnen. Maar dan moet wel worden gemikt op ambitieuze doelstellingen, en moeten stappen worden gezet die de eerste schreden op weg naar een transitie naar een duurzame samenleving zullen blijken te zijn.
Het rapport bestaat uit twee delen: een literatuurstudie en een eindrapport van het project. Beide zijn apart verkrijgbaar. Het eindrapport is tot stand gekomen via sessies van een denktank met deelnemers uit het bedrijfsleven, en via een serie werkbijeenkomsten met actoren die te maken hebben met eco-efficiency. Met hen is een beeld ontstaan van de inhoud van het begrip eco-efficiency, van de plaats die eco-efficiency in bedrijfsbeleid kan innemen, van de mogelijkheden van overheden om eco-efficiency te bevorderen, en van de rollen die andere actoren in het verlengde hiervan kunnen spelen. De weerslag vindt u in de rapportage.

Meer over