Rapport

EU-Level Technical Guidance On Adapting Buildings To Climate Change

In opdracht van de Europese Commissie heeft CE Delft samen met Ramboll een “EU-technical guidance” gemaakt voor het aanpassen van gebouwen aan klimaatverandering. De “EU-Level technical guidance on adapting buildings to Climate Change” bestaat uit twee delen: de “technical guidance” en de “best practice guidance”.

De bijdrage van CE Delft is, in samenwerking met Ramboll, een overzicht creëren van klimaatadaptieve maatregelen voor gebouwen in Europa.  Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van inzichten uit de literatuur en praktijkvoorbeelden uit Europa en elders in de wereld. Het resultaat is een “best practice guidance” met daarin:

  • Concrete toepassingen, relevant voor bestaande en nieuwe gebouwen in de verschillende klimaatzones van Europa;
  • Adaptieve oplossingen voor een afname van klimaatrisico’s zoals o.a. overstromingen, hevige regenval, hitte, die de meeste impact hebben op de gebouwde omgeving;
  • Acties die o.a. gebruikers, beleidsmakers, engineers, architecten en verzekeraars kunnen nemen om de kwaliteit van gebouwen te verhogen.

Meer informatie over beide publicaties is te vinden op EU-LEVEL TECHNICAL GUIDANCE ON ADAPTING BUILDINGS TO CLIMATE CHANGE — English (europa.eu)