Rapport

Health-related social costs of air pollution due to residential heating and cooking. In the EU27 and UK

Luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele brandstoffen en biomassa in de transportsector, de industrie en huishoudens vormt in veel Europese gebieden een probleem. Verwarming en koken zijn goed voor 84% van het totale huishoudelijke energieverbruik (Eurostat, 2021c) en leiden tot de uitstoot van veel broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Luchtvervuiling vormt een van de grootste risico’s voor onze gezondheid en kan leiden tot beroertes, hartaandoeningen, longkanker en zowel chronische als acute luchtwegaandoeningen, waaronder astma. Deze klachten leiden tot lagere levensverwachtingen, ziekte, hogere zorgkosten en een lagere productiviteit en brengen zo ook economische schade en welvaartskosten met zich mee.

In deze studie hebben we de aan gezondheid-gelieerde maatschappelijke kosten van luchtvervuiling wegens huishoudelijke verwarming en koken gekwantificeerd. We hebben gekeken naar de impact van zeven luchtverontreinigende stoffen (PM2,5, NOx, NH3, SO2, CO, CH4 and NMVOS) in de EU27-VK als geheel en in vier individuele landen (het VK, Spanje, Italië en Polen). We hebben een schatting gemaakt van de emissies en hebben de maatschappelijke kosten hiervan berekend op basis van zogenaamde milieuprijzen. Deze prijzen verschillen tussen landen in de EU27+VK, afhankelijk van inkomensniveau en bevolkingsdichtheid. Bij deze prijzen wordt onderscheid gemaakt tussen emissies in landelijke en in stedelijke gebieden en wordt rekening gehouden met verschillende schoorsteenhoogtes (alleen voor PM2,5). Ook hebben we literatuuronderzoek gedaan naar vervuiling van de binnenlucht.

Auteurs

Meer over