Rapport

Klimaatbelastingencurve: huishoudens, industrie en mobiliteit

In deze notitie publiceren we een klimaatbelastingencurve voor het energiegebruik bij huishoudens, industrie en mobiliteit. Dat doen we in opdracht van de Milieudefensie en Greenpeace. Eerder publiceerde CE Delft in opdracht van Milieudefensie een klimaatbelastingencurve. Hierin wordt weergegeven hoeveel verschillende groepen huishoudens en sectoren uit het bedrijfsleven betalen voor de uitstoot van CO2 (wat betaalt de vervuiler, in euro/ton CO2-uitstoot?). In deze studie breiden we de scope van die curve uit, doordat we het gebruik van kolen en olie ten behoeve energie in de industrie meenemen in de analyse en we laten zien wat de vervuiler betaalt voor energiegebruik ten behoeve van mobiliteit. We onderscheiden hier:

  • personenauto’s benzine
  • personenauto’s diesel
  • vrachtwagens diesel
  • luchtvaart
  • scheepvaart.

De klimaatbelastingencurve laat zien wat vervuilers betalen als maatregelen die uit het Regeerakkoord, worden uitgevoerd. Momenteel vinden de besprekingen plaats in het kader van het af te sluiten Klimaatakkoord. Die besprekingen en hun uitwerking zullen leiden tot nieuw beleid en daarmee invloed hebben op de cijfers die nu gepresenteerd worden in de klimaatbelastingencurve.