Rapport

LIFE project CLINSH – CLean INland SHipping

CLINSH staat voor ‘clean inland shipping’ en is een Europees project dat in 2016 van start is gegaan en in februari 2022 is afgerond. Het project zette zich in voor een schone binnenvaart. Publieke en private organisaties in Nederland, België. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk konden in het kader van CLINSH samenwerken dankzij subsidie vanuit het Europese LIFE-programma. De provincie Zuid-Holland was hoofdpartner van het CLINSH-project.

Het voornaamste doel van CLINSH was om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren door emissies in de binnenvaart sneller terug te brengen.

Om de effectiviteit van verduurzamingsmaatregelen in de binnenvaartsector weer te geven en in kaart te brengen in hoeverre deze maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren, is de NOx- en deeltjesuitstoot van binnenvaartschepen gemonitord. Deze resultaten hebben de basis gevormd voor beleidsadvies aan overheden over de verduurzaming van de binnenvaart tegen 2035.

CE Delft heeft bijgedragen aan CLINSH aan de hand van een studie naar de sociaal-economische impact die verduurzaming van de vloot met zich meebrengt en door te analyseren hoe de vloot zich tegen 2035 gaat ontwikkelen.

Projectresultaten | CLean INland SHipping (clinsh.eu)