Rapport

Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive

Deze tussentijdse evaluatie van de Hernieuwbare Energie-Richtlijn (RED) heeft tot doel de effectiviteit en efficiëntie van de daarin vastgelegde maatregelen en acties tot op heden te evalueren. In de RED, die aan het einde van 2009 van kracht werd, worden, naast een reeks andere bepalingen, bindende nationale doelstellingen vastgelegd voor de algemene toepassing van hernieuwbare energie en voor gebruik ervan in de transportsector in 2020. De studie beoordeelt ook de effecten van de RED-eisen voor overheden en bedrijven (de zgn. administrative burden) op het niveau van de deelstaten, conform de vereisten van het REFIT regulatory fitness programme van de Europese Commissie. Dit project is uitgevoerd op verzoek van DG-Energie door een consortium bestaand uit CE Delft, Ricardo-AEA, Ecologic Institute, E-Bridge en REKK.