Rapport

MRA-brede strategie datacenters

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) en MRA-overheden staan – samen met het Rijk en netbeheerders – voor belangrijke keuzes m.b.t. datacenters. Enerzijds spelen datacenters een belangrijke rol bij het digitaliseren van de regionale en nationale economie. Anderzijds wordt door datacenters een groeiend beroep gedaan op schaarse ruimte en netcapaciteit in de MRA. Om tot gefundeerde keuzes te kunnen komen heeft MRA BCI CE Delft gevraagd een adviesrapport op te stellen met input voor een MRA Datacenter Strategie. Dit rapport is een bouwsteen voor het opstellen van een dergelijke strategie en de inhoud van dit rapport is dus niet per se de strategie die de MRA en MRA-overheden gaan vaststellen.

Auteurs

Co-auteurs

Buck Consultants International