Rapport

Onderbouwing duurzaamheidsrapportage Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft CE Delft en Deltares gevraagd om hen te begeleiden bij het selecteren van geschikte indicatoren voor het monitoren en begroten van hun duurzaamheidsbeleid. Het betreft het duurzaamheidsbeleid in de volle breedte, van klimaatmitigatie en –adaptatie, tot circulaire economie en duurzame mobiliteit. Gezamenlijk met de gemeente zijn in een aantal werksessies keuzen gemaakt om te komen tot een geschikt instrumentarium voor het monitoren en begroten van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Op basis van de input van CE Delft en Deltares heeft B&W de Duurzaamheidsrapportage: een eerste scan naar de Gemeenteraad gestuurd. De verantwoording van de rapportage is opgesteld door CE Delft en Deltares.

Auteurs